#

SERTIFIKATAI


Atestatas:Registravimo pažymėjimas:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sertifikatai:

VšĮ „Euromatas“ struktūroje veikia sertifikavimo komitetas, sudarytas iš sertifikavimo veikla suinteresuotų šalių:

sertifikuotų klientų;
sertifikuotų organizacijų klientų;
valdžios ar priežiūros institucijų atstovų.

Komiteto pagrindinė funkcija - sertifikavimo veiklos nešališkumo užtikrinimas. Komitetas veikia pagal patvirtintus nuostatus.